Sim Rail.nl komt terug!
Beste bezoeker van Sim Rail.nl. Sim Rail komt terug. Hou onze site in de gaten.

NewRoads

NewRoads is de wegenuitbreiding voor Train Simulator en wordt gebruikt door verschillende extra routes. Het pakket wegen van NewRoads is samengesteld uit de afzonderlijke weguitbreidingen van Bruce Bridges, Ted Curphey, Martyn T. Griffin, Steven Masters, Jeff Rice en Norbert Rieger. NewRoads breidt het bestaande MSTS wegensysteem uit met een reeks nieuwe wegelementen. Met NewRoads kan onder andere in routes gebruik gemaakt worden van wegen variërend van snelwegen tot grintwegen en landingsbanen. Het installeren van NewRoads heeft geen negatief effect op bestaande routes die niet van NewRoads gebruikmaken zolang de installatie optie "With Shadows" niet wordt gekozen. Om van de optie "With Shadows" gebruik te kunnen maken moeten de routes worden aangepast om ervoor te zorgen dat overwegen correct verschijnen.

Versies
Van NewRoads is er een standaard versie voor eindgebruikers met daarnaast diverse wegensets voor routebouwers. Als u zelf geen routes wilt gaan bouwen of aanpassen kunt u volstaan met de versie voor eindgebruikers. De eindgebruikers versie van NewRoads bevat alle benodigdheden om routes die NewRoads vereisen te gebruiken. Als u wel zelf routes wilt gaan bouwen of aanpassen heeft u naast de eindgebruikers versie van NewRoads ook één of meer van de wegensets voor routebouwers nodig. Een wegenset geeft u de beschikking over de bijbehorende textures. Er zijn op Internet wegensets beschikbaar met wegen voor Australië/Verenigd Koninkrijk, VS/Canada en Denemarken.

Downloaden
De beide versies van NewRoads zijn beschikbaar in onze updates download sectie.

Benodigdheden
Voor NewRoads zijn er geen andere onderdelen benodigd.

Installatie
Om de eindgebruikers versie van NewRoads te installeren volgt u de volgende stappen.

  • Voer het gedownloade .exe bestand uit zodat de installatieprocedure start.
  • Volg nu de aanwijzingen op het scherm om NewRoads te installeren. Kies als installatiewijze "Standard" als uw routes om NewRoads versie 2.0, 2.2, 2.3, 3.0 of hoger vragen. Kies voor "With Shadows" als uw routes om "NewRds 3.0+" of "NewRoads 3.0+ with Dynamic Shadows" vragen. Met de optie "Default Files" verkrijgt u de originele wegen weer terug.
  • Het installatieprogramma van NewRoads overschrijft alleen bestanden die ouder zijn dan de te installeren bestanden.
  • Het geïnstalleerde type wegen kunt u eenvoudig aanpassen door de installatie opnieuw uit te voeren.

Voor het installeren van de NewRoads versie voor routebouwers; raadpleeg de met deze versie meegeleverde instructies.

Beperkingen
U kunt maar één type wegen naast elkaar gebruiken. Als u routes gebruik die verschillende types wegen (Standard/With Shadows/Default Files) nodig hebben worden in de routes die een andere versie nodig hebben de wegen niet correct weergegeven. Als u bijvoorbeeld NewRoads installeert met de optie "With Shadows" zullen in routes die het type "Standard" vereisen de wegen op spoorwegovergangen onder het spoor door lopen in plaats van een nette overweg. U kunt dit probleem omzeilen door telkens voordat u een route gaat berijden het juiste type wegen te installeren voor die route.

Erik Kruithof
SGSP
Sim Rail.nl
31-12-2020
13269
13269